Naša ponuka
Sme na Facebooku

Reklamácie

Úvod Poradňa Reklamácie

Reklamácie

 

V prípade, že ste na tovare našli  závadu, je nám to veľmi ľúto. Prosíme, postupujte podľa tohto návodu.

 

Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na prevadzkáreň predávajúceho:

Vajnorská 136/A, Bratislava, Tel.: 02/4446 4684, Otvorené: PO - PI: 8.00 - 17.00

Kamenná 11, Žilina, Tel.: 041/5620 446, Otvorené: PO - PI: 8.00 - 16.30

Hviezdoslavova 24, Žilina, Tel.: 041/5623 111, Otvorené: PO - PI: 9.00 - 18.00

(podľa adresy kde tovar kúpil)
s písomným popisom vady tovaru a kópiou kúpneho dokladu.
Predávajúci musí vybaviť reklamáciu (kladne alebo záporne) najneskôr do lehoty dané zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.
Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru, pokiaľ tovar nemôže posúdiť sám výrobca.
Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.
V prípade uznania reklamácie odošle predávajúci nový alebo opravený tovar kupujúcemu. Kupujúci nehradí náklady na dopravu opraveného alebo nového tovaru.
Prosíme, reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEZNÁME DOBIERKY NEPREBERÁME, PRETO TOVAR NEBUDE PREVZATÝ. 
 
Veríme, že s postupom reklamácie a prístupom našich pracovníkov budete spokojní a že Vaše deti sa s hračkou budú opäť rady hrať. Prosíme, berte do úvahy, že chybu na tovare sme nespôsobili my, ale s chybou sme ho prevzali od výrobcu.